I våras var jag tillsammans med övriga verksamhetsledare och lyssnade till bland andra den tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt. Han höll en föreläsning som innehöll mycket bra och tänkvärda saker, men speciellt en berättelse gjorde ett djupt intryck på mig.

Berättelsen handlade om Italien. Italien, landet där fotboll inte är en del av livet utan livet en del av fotbollen. Men Reinfeldts berättelse handlade inte om fotboll. Den handlade istället om Italiens växtkraft och framtid.

I detta pizzans hemland föds idag väldigt få barn per kvinna. Det leder till att befolkningens medelålder blir allt högre. Det i sin tur påverkar politiken. Ska man vinna val gäller det att attrahera de äldre med sin politik. Hur då? Jo, man satsar resurser på äldrevård, bygger finare äldreboenden och höjer pensionerna. Bra i sak, men samtidigt. Skolsystemet fallerar, ungdomsarbetslösheten är hög och satsningar på innovation uteblir. Italien håller på att förvandlas till ett trevligt äldreboende, men utan växtkraft, utan framtid.

Jag lyfte berättelsen med de övriga verksamhetsledarna efter föreläsningen. Då säger en av dem: ”Det är ju som med våra församlingar”. Det högg tag i mig när jag hörde det. Är det så? Jag vet inte, men jag vet att vi som församlingsrörelse alltid riskerar att hamna där. Vi är alltid, för vår överlevnad, helt beroende av att nå nästa generation.

Och även om vissa av våra församlingar kämpar med att medelåldern blir allt högre och pastorer och församlingsledare ibland brottas med att vilja hålla de som redan finns i huset nöjda, så har jag hopp. För jag vet att våra församlingar ytterst drivs av och vill drivas av något som är så mycket större. Vi drivs av uppdraget som Gud har gett oss, att ge budskapet om Jesu kärlek och Hans seger, till nästa generation.

Psalmisten i psalm 78 skriver:
”Vad vi har hört och lärt känna, vad våra fäder berättat för oss, vill vi inte dölja för deras barn. För det kommande släktet förkunnar vi Herrens lov, hans makt och de under han gjort. Han upprättade ett vittnesbörd i Jakob, han gav sin under-visning i Israel och befallde våra fäder att lära ut den till sina barn, så att den blev känd för det kommande släktet, de barn som skulle födas. De i sin tur skulle berätta för sina barn, så att de sätter sitt hopp till Gud och inte glömmer Guds gärningar utan följer hans bud.”

Nästa generation är det viktigaste vi som församlingsrörelse har. Men om våra barn och unga ska få lära känna Gud behöver våra församlingar skapa plats för dem och se deras gåvor och bidrag. För att nästa generation ska få höra om Guds makt och de under han gjort behöver de unga få synas i församlingarnas budget. För att nästa generation ska få ta emot undervisningen om Guds vägar behöver vi prata strategiskt om det i våra äldste/ledarskapsmöten. För att nästa generation ska få uppleva det fantastiska i att sätta sitt hopp till Gud så behöver våra gudstjänster bli en plats där unga och gamla kan stå axel mot axel och där de unga kan relatera till det som sägs och uttrycks.

Vi som Pingst ung tror på och älskar församlingen. Vi tror att den, tillsammans med familjen, är den bästa platsen för barn och ungdomar att växa upp på. Barn och ungdomar behöver en andlig gemenskap att växa upp i. En plats där de kan göra andliga erfarenheter och få smak på livet med Jesus. Barn och ungdomar idag behöver en varm gemenskap att växa upp i. En gemenskap som bygger på relationer mellan generationer där man blir sedd, bekräftad och älskad.

Därför vill vi vädja till er som sitter här idag. Ni som fattar de stora besluten både i församling och för vår rörelse. Våga anta utmaningen att låta församlingens liv och verksamhet utgå ifrån barnen och de unga. Låt inte barn och ungdomsarbete bli en egen ö i församlingen utan våga ta ansvaret för det i din församling. Lämna inte ledarna för de unga för sig själva, låt de känna att du har deras rygg, och uppmuntra dem. Oavsett vad du har för uppgift i församlingen, våga se dig själv som och var en förebild för de unga. Du behöver dem och de behöver dig.

“A society grows great when old men (and women) plant trees whose shade they know they shall never sit in.”
(Ett samhälle växer sig starkt när gamla män (och kvinnor) planterar träd i vars skugga de vet att de aldrig kommer att sitta i.)

Låt oss bygga växtkraftiga församlingar för framtiden, låt oss bygga en rörelse som aldrig slutar att växa. Låt oss göra det tillsammans – församlingen är vi!

 

Johanna Bode
Verksamhetsledare