TRYGGA FÖRSAMLINGAR – I TRYGGA HÄNDER

Trygg Församling vill vara en vägledning för Pingstförsamlingarnas verksamhet bland barn och unga. Det handlar om att skapa en församling där det råder en trygg miljö i alla avseenden; andligt, fysiskt, socialt och moraliskt.

Trygg Församling erbjuder frälsningsarméns utbildning I Trygga Händer som grundutbildning för alla ledare. Målsättningen är att utbildningen ska ge verktyg att lära sig identifiera, reagera och agera för en trygg miljö i alla avseenden. Efter genomförd kurs får alla deltagare eget material med möjlighet till fördjupning samt ett kursintyg.

Utbildningen kommer att ge er verktyg att:

  •  Identifiera olika former av övergrepp
  •  Reagera över bristfälliga beteenden och rutiner i er verksamhet
  •  Agera som förebilder och ledare för att tillförsäkra barnets bästa.
  •  Ta sitt ansvar för att barn och unga som anförtros oss skall känna sig trygga
  •  Ta sitt ansvar för att de människor som arbetar med barn och unga skall känna sig trygga
  •  Uppmärksamma det faktum att trygghet för barn och unga som finns inom våra verksamheter är en angelägenhet för alla, inte bara för våra barn- och ungdomsledare
  •  Bli medvetna om nödvändigheten att skapa och/eller förändra rutiner för att uppnå största möjliga trygghet

Trygg Församling vill stötta varje församling att lokalt arbeta med Policy för en trygg församling, Handlingsplan för en trygg församling, Krisplan vid övergrepp.

Pingst Ung i Jönköpings län samverkar med Pingst Ung och erbjuder en extra utbildare. utan kostnad. Läs mer på pingstung.se/ith.

Kontakta oss gärna för att boka in ITH-utbildning.

Kontaktpersoner är:

Kristin Gnisterhed
telefon 070-299 46 94
k.gnisterhed@gmail.com

Mathias Maxstad
076-677 92 93
mathias-maxstad@pingstjonkoping.se