ÖVRIGA BIDRAG 

Stöd till barn med sämre ekonomiska förutsättningar att följa med på läger.

Klicka här för att fylla i ett ansökningsformulär.

Subvention för avgifter till externa ledarutbildningar och konferenser.

Pingst Ung Jönköpings län subventionerar deltagaravgifter för kurser och konferenser som är inriktade på barn- och ungdomsfrågor.

Max 500 kronor per deltagare och kurs betalas ut.

Skicka kopia av kursintyg som styrker den betalade avgiften via mail till jonkopingslan@pingstung.se

MISSIONRESOR

Pingst Ung Jönköpings län ger sedan tidigare projektbidrag till församlingar som arrangerar teamresor till missionsländer för församlingens barn/ungdomar. Man kan få bidrag på upp till 25% av totalbudgeterade deltagarkostnader. Dock max 20 000 kronor.

Utvecklingsstipendium för anställda barn- och ungdomsledare/pastorer.

Klicka här för att fylla i ett ansökningsformulär.

Mentorstöd till anställda barn- och ungdomsledare/pastorer.

Pingst Ung Jönköpings län vill uppmuntra personlig utveckling under tiden i tjänst. Vi tror att en bidragande faktor för personlig utveckling är att man regelbundet träffar en mentor. Pingst Ung Jönköpings län erbjuder personer som är anställda för arbete bland barn och/eller ungdomar i någon av Jönköpings läns pingstförsamlingar ekonomiskt stöd för att träffa en mentor.

 Stödet uppgår till max 1000 kr tre gånger per år. Bidraget kan användas till resa alternativt till mat för den anställda och mentorn.

En förutsättning för stöd är att församlingens föreståndare eller styrelse är informerad om att mentorsamtal pågår samt vem mentorn är.

Skicka kopia av betalningsunderlag som styrker dina utgifter i samband med mentorträffen; via mail till jonkopingslan@pingstung.se.