Anmälan om ledarutbildning 2023

Er församling kan få bidrag för ledarutbildning som ni arrangerat lokalt. Använd detta formulär för att registrera informationen om er ledarutbildning.

Vi förmedlar bidrag till församlingar som arrangerar utbildning för sina ledare.

OBS! Ansök i anslutning till din kurs! Upprätta en egen närvarolista vid er ledarutbildning där du samlar in namn och födelsedata (ååmmdd) på samtliga deltagare. Efter genomförd utbildning registrerar du uppgifter om kursen i formuläret här nedan.

Ersättning betalas ut för:
3 lektioner: 100 kr/deltagare
4 lektioner: 150 kr/deltagare
5 lektioner: 200 kr/deltagare
6 lektioner: 250 kr/deltagare

Vid utgifter för externa föreläsare betalas även ett grundbidrag på 1.000 kronor.

Kriterier för bidrag till ledarutbildning:
• Minst 5 deltagare, max 70 deltagare.
• Deltagare måste vara minst 12 år och engagerad som ledare i någon pingstförsamling i Jönköpings län.