Anmälan om ledarutbildning 2024

Er församling kan få bidrag för ledarutbildning som ni arrangerat lokalt. Använd detta formulär för att registrera informationen om er ledarutbildning.
Ett fantastiskt enkelt bidrag för alla tillfällen då ni träffar era ledare för utveckling och undervisning! Sätt guldkant på träffarna med hjälp av bidraget, eller köp in böcker/material att dela ut till dina ledare i samband med undervisningen!

Vi förmedlar bidrag till församlingar som arrangerar utbildning för sina ledare.

OBS! Ansök i anslutning till din kurs! Upprätta en egen närvarolista vid er ledarutbildning där du samlar in namn och födelsedata (ååmmdd) på samtliga deltagare. Efter genomförd utbildning registrerar du uppgifter om kursen i formuläret här nedan.

Ersättning betalas ut för:
3 lektioner: 100 kr/deltagare
4 lektioner: 150 kr/deltagare
5 lektioner: 200 kr/deltagare

Vid utgifter för externa föreläsare betalas även ett grundbidrag på 1.000 kronor.

Kriterier för bidrag till ledarutbildning:
• Minst 5 deltagare, max 40 deltagare.
Maxtak per församling tre utbildningar per år.
• Deltagare måste vara minst 12 år och engagerad som ledare i någon pingstförsamling i Jönköpings län.