lägerstöd

Använd detta formulär för att ansöka om lägerstöd.

Pingst Ung Jönköpings län förmedlar bidrag till stöd för barn och ungdomar med sämre ekonomiska förutsättningar att följa med på läger i församlingens regi. På detta sätt önskar vi stimulera församlingarna att bättre nå barn med sociala behov.

Krav för att bidraget skall betalas ut:

– Att familjen till barnet som avses själv betalar minst en fjärdedel av lägeravgiften.
– Att arrangerande församling betalar minst en fjärdedel av lägeravgiften.
– Pingst Ung Jönköpings län erbjuder sig att betala 50 % av lägeravgiften.