VÅRA BIDRAG

Info om våra bidrag:

Sommarfest:

Ni kanske vill fixa en sommarfest i samhället och bjuda in alla barnfamiljer eller ha en extra festlig sommaravslutning.

Sök endagsbidraget.

Du ansöker via formuläret och mailar in en kopia av faktura eller kvitto.

Ni kan få upp till 5000 kronor. Varje församling kan få detta bidrag tre gånger per år. (Ersättning mot kvitto/faktura.)

Bibelutdelning:

Ni delar ut biblar till alla barn eller ungdomar.

Ansök om bidrag.
Maila in kvitto/faktura.

Ni kan få upp till 80% av kostnaden (max 10000/år)

Alphakurs för ungdomar:

Kör ni UngdomsAlpha för era tonåringar?

Ansök på hemsidan.

Söndagsskolematerial:

Vid inköp av material till söndagsskolan.

Maila in kvitto/faktura.

Ni kan få upp till 50 % av kostnaden.

Samtliga ansökningar behandlas på styrelsemöten, som hålls minst 6 gånger per år.

Ansök gärna innan ni gör en satsning, Ni kan få förhandsbesked. 

OBS – Ansök i närtid till satsningen, dock inom tre månader efter genomförandet.

Ledarutbildning – ansök då i närtid, till utbildningen för att vara säker på att få bidrag för den.