Hej!

Alla ni som har en inloggning till materialet kan nu se fram emot ett förstärkt undervisningsmaterial i Leva Livet. Detta känns så roligt!

Att använda drama i undervisning brukar vara mycket uppskattat. Därför har Leva Livet nu utvidgats med drama-manus, skrivna av Andreas Tärnvind som arbetar som pedagog och förkunnare, till de olika lektionerna. För att se ett exempel får du gärna gå in på Leva Livets gratislektion från läsår ett. Dessutom får du som ledare även förslag och stöd för hur du kan berätta bibelberättelser i din barngrupp.

Med denna lansering vill vi också säga varmt välkomna till Equmeniakyrkans församlingar som nu också börjar, eller fortsätter, att använda Leva Livet. Equmeniakyrkans samtliga regionledare har fått en introduktion i materialet och kommer under det närmaste året att hjälpa olika lokala församlingarna och föreningarna att använda Leva Livet.

Med det nya tillskottet i materialet ser Leva Livet ut enligt följande:

1.   Läroplan med terminsförslag för tre läsår

2. Lektioner till Israels historia i kronologisk ordning
Lektioner i Jesu liv, ord och gärning
Relationslektioner
Praktiska bibellektioner
Missionslektioner
”Bonus”-lektioner

3.  Bibelbingo/Bibelmemory med brickor till alla läsår

4.  Bibel med personbeskrivningar av samtliga personer som finns i materialet.

5. Drama-manus och berättar-manus

6. Signaturlåt

7. Gudstjänstupplägg utifrån Tabernaklet. Med cd och nothäfte från Tid med Gud

8. Boken På riktigt med vittnesbörd om bön och exempel på kreativt bönerum

9. Tips om filmer, lekar, kreativ bön, pysselblad med mera för varje lektion

10. Ledarhandledning och undervisning på hemsidan och i boken Att leda barn till ett liv med Gud

11. Missionsbingo i samarbete med PMU och Världens Barn

12. Den röda tråden är ett fördjupningsmaterial i Gamla Testamentet för barn i mellanstadieåldern, skrivet av Angeline Leetmaa. Till detta material finns även en översiktsplansch om Gamla Testamentet som är bra att sätta upp i församlingens barnlokaler. Till hösten kommer material om Nya Testamentet.

För frågor och vägledning om materialet är du alltid välkommen att höra av dig till mig via info@lovemarina.se.

/Marina Andersson, Barnkonsulent Pingst ung