Hej!

Fredagen den 6 mars var det release av den bibelutgåva som vi arbetat med de senaste fem åren. Sjöbergs förlag ger ut den men den finns även att köpa på bland annat Nya Musik. Framtagningen har gjorts i samarbete med Leva Livet.

Efter att många nu har sett Bibeln kan vi konstatera att den ursprungliga målgruppen, mellanstadiebarn, nu breddats rejält. Det verkar som alla åldrar uppskattar den och vill ha ett eget exemplar. Som en femtioplusare sa: ”Detta måste bli den nya Alpha-Bibeln”.

På releasen i Jönköping var Dogge Doggelito gäst och bibelutdelare. Ludwig Wahlgren var den första som fick ta emot en Bibel. Det var han som för fem år sedan, då som nioåring, uttryckte att det fanns ett stort behov av en mer begriplig och hanterbar Bibel. Detta kom att bli den utlösande faktorn för projektet. Arbetet har genomförts tillsammans med barn i mellanstadieåldern som har läst och godkänt alla texter. De har även fått godkänna alla bilder. Bland annat har Petrus Andersson, 12 år, varit med från första skiss till färgläggning av alla bilder.

Vår tanke är att församlingarna ger denna bibelutgåva till mellanstadiebarnen i församlingen och samtidigt använder den i barnverksamheten. Detta gäller speciellt för alla dem som arbetar med Leva Livet. Varför? Undrar någon. Jo, i denna bibelutgåva finns personbeskrivningar till alla de personer som man lär känna under de tre läsåren med Leva Livet. Dessutom är det samma porträttbilder i Bibeln som dem i Leva Livets stora Bibelbingo & Bibelmemory som ingår i materialet, tecknade av Anders Parsmo.

Upplägget av Bibeln är enkelt. Den inleds med en introduktion till Bibelns värld och avslutas med bilder och texter om tabernaklet, Paulus resor, templet och Israels folks vandringar med början med Abraham och Josef till Moses och Josua. Till varje bibelbok finns en introduktion tillsammans med personbeskrivningar av några av dem som boken handlar om. Efter den inledande texten följer själva bibeltexten med Nya levande bibelns översättning. Det är alltså en Bibel som visar att det är en bok innehållande 66 böcker. Detta gör det lättare att läsa Bibeln, man läser helt enkelt en bok i taget.

Som ledare/förälder kan man ju utmana barnen att förbereda sig inför lektioner, eller att följa upp lektioner genom att läsa en personbeskrivning eller en del av en bok. På så sätt hjälper man barnen att själva upptäcka, forska och hitta i sin Bibel.

Nu hoppas vi att många barn i Sverige kommer att läsa Bibeln och att just denna utgåva kan bli en hjälp för både individer, familjer, församlingar och skolor.

För att få mer information om Bibeln kan du gå in på sjobergsforlag.se eller nyamusik.se. Har du frågor eller funderingar får du gärna höra av dig till oss.

Gud välsigne dig!

/Marina Andersson, barnkonsulent Pingst ung

Foto: Kennet Strannerklint

Foto: Kennet Strannerklint