Ansökan utvecklingsstipendium

Använd detta formulär för att ansöka om utvecklingsstipendium.

Utvecklingsstipendiet tjänar till att uppmuntra och möjliggöra personlighetsutveckling och utveckling i sin roll som ledare, samtidigt som man arbetar som anställd i en Pingstförsamling.

Stipendiet kan sökas för utbildningar, kurser eller andra typer av utvecklande aktiviteter, tex resor.

Stipendiet är högst 2 500 kr och kan sökas av samma person högst en gång varje år. För att fullt stipendie skall utbetalas skall kostnaden uppgå till minst 5 000 kr. Vi uppmuntrar den arbetsgivande församlingen att också stå för en del av kostnaden.

För att få stipendiet skall man ha varit anställd som barn- och ungdomsledare i en församling. Pingst Ung Jönköpings läns styrelse fattar beslut om tilldelning av stipendiet.