Konfirmationsbidrag

Använd detta formulär för att ansöka om Konfirmationsbidrag 2019.

Pingstförsamlingar i Jönköpings län som anordnat konfirmations-undervisning under läsåret 2018-2019 är välkomna att ansöka om bidrag från Pingst Ung Jönköpings län.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 25 september 2019.

Bidraget syftar till att uppmuntra undervisningen till denna åldersgrupp. 

– Församlingarna får fortsatt frihet att lägga upp sin konfirmation som det bäst passar dem. 

– För att vi skall kunna godkänna det som en konfirmation förväntar vi dock 20 undervisningstimmar under ett år. 

– Man får bidrag för de deltagare som varit närvarande vid minst 75% av lektionerna. – Bidrag utgår med 500 kronor per konfirmand under ett år. 

– Bidrag betalas även för konfirmationshajk (som inte är en del av ett annat läger)  med 100 kronor per konfirmand och natt. 

 – Pengarna betalas ut i efterhand. 

– Vi litar på att församlingarna rapporterar riktigt. 

– Om fler församlingar samarbetar med konfirmationen delas antalet konfirmander med antalet medverkande församlingar.